PROGRAMSKE SMJERNICE

  • GOSPODARSTVO
  • DRUŠTVO
  • OKOLIŠ

GOSPODARSTVO

Ubrzani razvoj županije

Četiri od pet slavonskih županija nalazi se tek na približno 35% prosjeka razvijenosti EU (gledajući BDP po stanovniku, prema podacima Eurostata), što ih je u 2016. svrstalo među 2,5% najnerazvijenijih regija Europske unije.

Ako se želimo brže odlijepiti od dna na raspolaganju su nam bespovratna sredstva EU fondova.

Upravo zato ne smijemo tolerirati podatak da je Brodsko posavska županija s najmanjim udjelom vrijednosti ugovorenih sredstava EU fondova u razdoblju 2017.-2019. u odnosu na županijski BDP od svih 5 slavonskih županija

Izrada strategije razvoja županije do 2030. osnova je koja će omogućiti pametno gospodarenje sredstvima za razvoj naše županije. Pojačanim povlačenjem sredstava iz EU fondova osigurat ćemo sve uvjete da Brodsko-posavska županija pametnim i ciljanim ulaganjima krene putem napretka.

Snažno poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva

Kako bi oni koji žive mogli i raditi na području županije, važno je poticati kičmu našeg gospodarstva – obrte te malo i srednje poduzetništvo.

Ciljanim poticajima našim obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima, omogućit ćemo sve uvjete za razvoj poslovanja.

Poljoprivreda

Za pametno iskorištavanje prirodnih resursa kojima smo okruženi, važno je omogućiti našim poljoprivrednicima adekvatne uvjete za njihovu djelatnost.

Stoga ćemo podjednako strateški usmjeravati razvoj poljoprivrede uz maksimalno korištenje raspoloživih EU poticaja.

Izgradnja distributivnog centra s ULO hladnjačom koja, koristeći najmoderniju ultra low oxygen tehnologiju, smanjuje kisik te omogućava dugotrajno skladištenje voća i povrća. Moderna hladnjača će maksimalno pripomoći voćarima i povrćarima da svoju robu na tržište plasiraju tijekom cijele godine, kada je to njima najpovoljnije, a ne samo u fazi njezina dozrijevanja, kada joj je i cijena najniža.

DRUŠTVO

 

Demografske mjere i mladi

Mjerama za ostanak mladih obitelji na području cijele županije zaustaviti iseljavanje te demografskim mjerama poticati obitelji s više djece.

Samo u proteklom mandatu iz županije se službeno iselilo 10,222 stanovnika, a broj djece u osnovnim i srednjim školama u konstantnom je padu. Jedan od razloga za takvu crnu statistiku je i izostanak demografskih mjera.

Dokazano uspješnim mjerama olakšavanja stambenog pitanja, omogućit ćemo mladim obiteljima najpovoljnije uvjete da svoj život nastave u svojoj županiji, a poticanjem gospodarstva, da u njoj mogu i raditi.

Financijska pomoć županije u kupovini, rekonstrukciji ili gradnji prve nekretnine za stanovanje. Cilj ove mjere je zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog, posebno mladog stanovništva.

Jednokratnim novčanim naknadama i olakšicama, roditeljima ćemo biti najveća podrška u stvaranju svoje obitelji.

Skrb za starije

Stvaranje uvjeta za dostojanstvenu starost proširenjem mreže i kapaciteta javnih i privatnih domova za starije osobe na području cijele županije.

Sveukupno je na području Brodsko posavske županije, u 30 različitih objekata koji pružaju usluge skrbi o starijim i nemoćnim, smješten tek 921 korisnik. Veliki problem danas je kronični nedostatak kapaciteta za smještaj naših sugrađana starije dobi, a njih je sve veći broj koji trebaju smještaj.

Uvođenjem programa „asistent-njegovatelj“, omogućit će se kvalitetno starenje u vlastitom domu, a program će najviše doprinijeti osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti ili senilne demencije.

OKOLIŠ

 

Zelena županija kao imperativ održiva razvoja

Vodit ćemo se primjerom županija koje svoj otpad recikliraju i drže standard zelenih županija, kako bi i Brodsko-posavska županija postala dio tog popisa.

Promovirati recikliranje i održivi razvoj uz pametna rješenja za zbrinjavanje otpada.

Sanacija divljih odlagališta koja truju ljude, vodu, zrak i biljke. Uzmemo li u obzir podatak kako je svega 6% svih podzemnih voda iskoristivo za konzumaciju, onda je lako shvatiti važnost očuvanja i potrebu za prevencijom njihovog zagađenja divljim odlagalištima.

Izgradnja postrojenja za organsko recikliranje iz biootpada za proizvodnju komposta, digestata i biogoriva.